مساحت زمين: 300 مترمربع

مساحت ساخت: 178

موقعيت مکاني: شمال

آیا خرید ویلا و زمین در شمال، بهترین راه سرمایهگذاری است
در شمال، کجا زمینهای پرسود بخریم

املاک مهرارا

سرمایه گذاری در ملک

To download this media use this link to the video instead.


تماس با کارشناس فروش: 09924687870

بازگشت ...