مساحت زمين: 200 تا 300 مترمربع

موقعيت مکاني: شمال

شهرک بلوط
مساحت : 7500 متر
29قطعه 200 تا 300 متر
دیوارکشی انجام شده است
انشعابات دارد
با ویوی عالی جنگل
10 دقیقه تا محموداباد فاصله دارد
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای مشاوره و خرید لطفا تماس حاصل بفرمایید

املاک مهرارا

شهرک بلوط با ویوی عالی جنگل

To download this media use this link to the video instead.


تماس با کارشناس فروش: 09924687870

بازگشت ...