مساحت زمين: ۱۰۰ متر ۱ هکتار مترمربع


راهنمای کامل سرمایه گذاری در شمال کشوربا مهرارا

فروش زمین های قطعه بندی شده از ۱۰۰ متر تا ۱ هکتار در املاک مهرارا در بهترین موقعیت ها و لوکیشن های منطقه

املاک مهرارا

بهترین فرصت برای سرمایه گذاری

با کمک شرایط ویژه و مشاوره های مهرارا نسبت به بودجه خود می توانید بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید

دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست

To download this media use this link to the video instead.

یک تیم با تجربه و متخصص که با تحلیل بازار و عوامل موثر بر آن می توانند بهترین پیشنهاد را به شما ارائه دهند


تماس با کارشناس فروش: 09924687870

بازگشت ...