مساحت زمين: 250 تا 300 مترمربع

موقعيت مکاني: شمال

رضایت مشتری عزیز از خرید زمین در شهرک عطریا ۱

املاک مهرارا

شهرک عطریا و رضایت مشتری عزیز

شهرک عطریا و رضایت مشتری عزیز

To download this media use this link to the video instead.


تماس با کارشناس فروش: 09924687870

بازگشت ...